Tule mukaan toimintaan!

Itä-Vantaan Kokoomus ry, julkaisu 15.12.2015
fiogf49gjkf0d

Oletko ajatellut liittyä poliittiseen puolueeseen? Useille ajatus on vieras: "Liittyä puolueeseen - en minä!". Poliittisten puolueiden tarkoitus on rakentaa parempaa tulevaisuutta vaikuttamalla eri tavoin yhteiskuntamme asioihin. Poliittisen puolueen keskimääräinen jäsen ei suinkaan ole poliitikko, vaan yhteiskunnan asioista tietoinen, normaalia työtä tekevä ihminen.

Puolue on kanava vaikuttaa. Vaikuttamista voi olla jäsenmaksun maksaminen, jäsenyyden kautta saadun informaation ja kontaktien hyödyntäminen, osallistuminen paikallisyhdistyksen toimintaan tai vaikkapa osallistuminen kuntavaaleihin ehdokkaana. Itä-Vantaan Kokoomus ry:ssä voit osallistua haluamallasi tasolla, emme velvoita osallistumaan kokouksiin emmekä seminaareihin, mutta otamme mielellämme uusia käsiä ja ajatuksia mukaan yhteiseen työhön. Halukkaita, hyviä ja osaavia jäseniämme pyrimme myös auttamaan saavuttamaan yhteiskunnallista vaikutusvaltaa.

Itä-Vantaan Kokoomus ry on virallinen Kokoomuksen paikallisyhdistys Vantaalla, Uudenmaan Kokoomuksen piirissä. Yhdistyksen jäsenyys tarkoittaa Kansallisen Kokoomuksen jäsenyyttä. Paikallisyhdistyksen nimi jäsenyysjärjestelmässä on Hakunilan Kokoomus ry (pantetti- ja rekisterihallitus käsittelee vielä nimenmuutosta, joka on jätetty kesällä 2012). 

Jäsenmaksun suuruus on 58 euroa/vuosi sisältäen Nykypäivä-viikkolehden (arvo 86 euroa). Samassa perheessä asuvan rinnakkaisjäsenen jäsenmaksu on 41 euroa. Itä-Vantaan Kokoomus ry pyörittää toimintaansa jäsenmaksuilla, emme saa puoluetukia emmekä myy arpajaislippuja emmekä makkaraa. 

Yhdistykseen voit liittyä täältä:
http://www.liitykokoomukseen.fi/KOK/yhdistys/483

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja
Jussi Lempiäinen
+358 400 544 166
jussi.lempiainen(at)kinghill.fi

Avainsanat: liity; yhdistys; puolue

Kokoomus selkokielellä

Kansallinen Kokoomus, julkaisu 1.3.2013
fiogf49gjkf0d

Arvopuolue

Kokoomus on arvopuolue. Kokoomus on poliittinen puolue, jossa uskotaan arvoihin kuten vapaus, vastuu ja demokratia, tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen.

Kokoomuksessa uskotaan, että ihmisellä on vapautta yhtä paljon kuin vastuuta. On myös tärkeää, että ihminen saa itse valita minkälaista elämää hän elää ja että hän voi eri tavoin pyrkiä löytämään paikkansa työssä ja elämässä. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja sitä, että ihmiset voivat oikeasti olla mukana päättämässä yhteisistä asioista.

Kokoomuksessa ollaan arvokysymyksistä sitä mieltä, että ihmisten omatunnolla on suuri merkitys ja että on tärkeää, että meillä on monia, erilaisia arvoja. On tärkeää, että ihmiset voivat vapaasti ajatella ja elää elämäänsä itsenäisesti, ja että vähemmistöjen oikeuksista pidetään huolta. Kokoomuksessa uskotaan, että ihmisillä pitää olla tasa-arvoiset mahdollisuudet, ja mahdollisuus valita itse. Yksilöt tekevät päätöksiä ja valintoja yhteiskunnassa.

Uudistaja

Kokoomus on aktiivinen ja avoin uudistaja. Kokoomus haluaa vaikuttaa siihen, minkälainen maa Suomi tulevaisuudessa on, ja tehdä aloitteita ilman ennakkoluuloja. Kokoomuksessa etsitään tapoja korjata asioita, jotka eivät ole hyvin. Kokoomuksessa luotetaan siihen, että ihminen tietää, kun hän tekee virheen ja että hän haluaa korjata sen.

Perusturvan ja oppimisen puolustaja

Kokoomus haluaa parantaa olosuhteita, joissa ihmiset elävät ja luoda koko kansalle mahdollisuuksia elää hyvää elämää ja kehittyä. Kokoomus haluaa myös huolehtia hyvin ihmisistä, jotka tarvitsevat erityistä huolenpitoa. Tavoitteena on, että ihmiset voivat oppia ja kehittyä, ja että heillä on perusturva ja heistä pidetään yleisesti hyvää huolta.

Perinteiden säilyttäjä

Kokoomus säilyttää perinteitä. Tahdomme säilyttää henkiset, hengelliset ja aineelliset arvot ja asiat, jotka edelliset sukupolvet ovat meille jättäneet. Tahdomme säilyttää ja opettaa seuraaville sukupolville myös hiljaista tietoa, eli sellaisia tietoja ja taitoja, joita ei ole kirjoitettu mihinkään. Kokoomuksessa uskotaan, että on tärkeää kantaa vastuuta lähellä olevista ihmisistä, ja että pitää tukea arvoihin uskomista ja arvojen pohtimista. Kokoomuksessa rakastetaan omaa maata samalla, kun ollaan kiinnostuneita olemaan yhteydessä muiden maiden kanssa ja kannetaan vastuuta koko maailmasta.

Avainsanat: Kokoomus; puolue; arvot