fiogf49gjkf0dTulisiko paikallisyhdistyksen puolustaa koulujaan vaiko miettiä koko kaupungin taloutta?"> fiogf49gjkf0dTulisiko paikallisyhdistyksen puolustaa koulujaan vaiko miettiä koko kaupungin taloutta?" />

Puheenjohtajan palsta

fiogf49gjkf0d
Puheenjohtajan palstalla yhdistyksen puheenjohtaja blogaa epäviralliseen tapaan yhdistykselle ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista.

Lausumisen sietämätön kepeys

Vesa Pajula, julkaisu 10.9.2013
fiogf49gjkf0dItä-Vantaan Kokoomus ry päätti hallituksensa kokouksessa 4.9.2013 tehdä lausunnon talous- ja velkaohjelman puitteissa tehdystä suunnitelmasta lakkauttaa Hakunilassa toimiva Hevoshaan peruskoulu. Lausunnon tekeminen kunnallisista asioista ei ole, toisin kuin ehkä voisi helposti ajatella, kovinkaan yleistä poliittisessa paikallisyhdistystoiminnassa.

Vantaan taloudellinen tilanne on vähintäänkin hankala. Velkaa on paljon ja lisää otetaan likipitäen kaikki mitä saadaan, ja sen jälkeen lainataan vielä vähän kaveriltakin. Nyt korkojen ollessa matalat Vantaan velka on vielä hoidettavissa, mutta kun velkaa pitää uusia entistä korkeammalla korolla tulee kaupungin kirstunhoitajille entistä tukalammat paikat. Tätä ongelmaa torjumaan Vantaan poliittiset puolueet ovat tehneet Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman, TVO:n, jonka puitteissa kaupunki nyt pyrkii löytämään merkittäviä säästöjä. Kokoomus on sitoutunut TVO:n toteuttamiseen.

Sivistystoimi etsii säästöjä mm. yhdistämällä kouluja. Peruskoulutuksessa kaksi lähikoulua, Hakunilassa Hevoshaan koulu (n. 430 oppilasta) ja Hämeenkylässä Tuomelan koulu (n. 180 oppilasta) ovat joutumassa ns. vasaran alle. Kuten arvata saattaa, molempia kouluja puolustamaan on noussut vahva kansanliike. 

Hallituksessamme jouduimme miettimään ehdotuksia monelta eri kantilta. On totta, ja suorastaan välttämätöntä, että säästöjä tulee tehdä. Ja säästöjen tekeminen on aina vaikeaa, erityisesti jos se koskettaa meitä itseämme. Mikä on paikallisyhdistyksen rooli? Voiko paikallisyhdistys ottaa oman kannan asiaan, johon puolueen valtuutetut ja luottamushenkilöt joutuvat ottamaan kantaa - ja miten vahvasti? Mitkä ovat edellytyksemme arvioida virkamiesvalmistelua?

Pitkän ja eläväisen keskustelun päätteeksi päädyimme jättämään asiasta lausunnon. Lausuntomme on luettavissa mm. sivuiltamme tästä linkistä. Toivomme omalta osaltamme voivamme vaikuttaa siihen, että suunnitelmaa tutkittaisiin aiempaa laaja-alaisemmin ja laskelmissa otettaisiin huomioon kokonaistaloudellinen vaikutus kaupungille. 

Osallistumme myös 28.9. Hevoshaka liikkuu tapahtumaan. Tervetuloa pisteellemme juttelemaan!Avainsanat: hevoshaan koulu; koulu; hakunila; lausunto