fiogf49gjkf0dItä-Vantaan Kokoomus ry epäilee, että suunnitelmat lähikoulujen lakkauttamisesta eivät tuo säästöjä, vaan heikentävät kokonaistaloudellista tilannetta ja vähentävät alueiden houkuttelevuutta asuinpaikkana."> fiogf49gjkf0dItä-Vantaan Kokoomus ry epäilee, että suunnitelmat lähikoulujen lakkauttamisesta eivät tuo säästöjä, vaan heikentävät kokonaistaloudellista tilannetta ja vähentävät alueiden houkuttelevuutta asuinpaikkana." />

Lausunto Hevoshaan koulun lakkauttamisuunitelmasta

Itä-Vantaan Kokoomus ry, julkaisu 10.9.2013
fiogf49gjkf0d


LAUSUNTO HEVOSHAAN KOULUN LAKKAUTTAMISSUUNNITELMASTA

Lähtökohtaisesti hyvä ja toimiva lähikoulu on paras ja edullisin tapa toteuttaa tasa-arvoista ja turvallista yhteiskuntaa. Lähikouluista, koulutuksesta ja sivistyksestä säästämällä siirretään kustannuksia tulevaisuuteen kasvavina sosiaalisina ja yhteiskunnallisina ongelmina. Vaikka suurissa kouluissa itse oppimistulokset ovatkin keskimäärin vastaavat kuin pienemmissä kouluissa, on suurella koululla ja pitkällä koulumatkalla merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia sekä lasten ja heidän vanhempien hyvinvointiin.  
Koko Vantaan alueella Hevoshaan koulu on poikkeuksellisen hyvällä paikalla. Koulun välittömässä läheisyydessä olevat urheilu- ja luontoalueet antavat sen oppilaille upeita mahdollisuuksia. Hyvä ja toimiva lähikoulu on merkittävässä asemassa alueen arvostuksen suhteen ja yksi tärkeimmistä tekijöistä lapsiperheiden asuinpaikan valinnan suhteen. Hevoshaan koululla ei ole kaupungin oman arvion mukaan välittömiä remonttitarpeita, joten mittavia kustannuksia ei ole kaupungille aiheutumassa kiinteistöstä lähivuosina. Kyseessä on myös yksi Vantaan suurimmista ja tehokkaimmista perusopetuksen kouluista.
Tavoiteltu säästö perusopetuksesta, joka tarkoittaa mm. kahden koulun lakkauttamista, tuntuu lyhytnäköisesti harkitulta. Julkisuudessa on osoitettu myös lukuisia hyvin perusteltuja epäilyksiä, että laskemat joihin luvut perustuvat eivät kaikilta osin ole onnistuneita. Hakunilan alueella on mittavia täydennysrakentamisen suunnitelmia, joiden tavoitteena on alueen palveluita käyttävän asukasmäärän kasvattaminen ja yleisen viihtyvyyden parantaminen. Jos ja kun tarve oppilaspaikkojen lisäämiselle Hakunilan alueella tulee tarvetta, on kyseenalaista, millaisia säästöjä tullaan saavuttamaan pidetyn, elinvoimaisen ja hyväkuntoisen koulun lakkauttamisella. Ainakaan se ei tule parantamaan alueen muiden koulujen tilannetta tai kaupunginosan arvostusta. Mielestämme koulujen tilannetta arvioidessa tulisi myös huomioida, että alueella asuu paljon maahanmuuttajaperheitä. On vahva syy epäillä, että budjetoitu säästö vain siirtyy kaupungin toimialalta toiselle ja kostautuu lopulta verotulojen menetyksenä.
Olemme tietoisia siitä valtavasta paineesta joka kohdistuu kaupungin säästötarpeeseen. Haluamme kuitenkin omalta osaltamme kyseenalaistaa, että onko em. mainittujen syiden perusteella toimenpiteellä todellisia säästövaikutuksia, ja ehdotamme, että koulujen lakkauttamista olisi syytä harkita uudelleen ja miettiä muita keinoja säästöjen toteuttamiseksi. On myös aiheellista miettiä millä keinoin positiivisen väestökehityksen ja veronmaksajien määrän kasvun tarpeita kaupunki on valmis palvelemaan, jotta turvattaisiin kaupungin verotulojen kasvu tulevaisuudessa. 

Vantaalla 10.9.2013
Itä-Vantaan Kokoomus ry
Hallitus: Vesa Pajula, Pekka Pihola, Mikko Ravi, Ann-Mari Patshijew, Juha Nyberg, Jussi Lempiäinen, Timo Nyyssönen, Mervi Luomaniemi, Teija Hakulinen. Sari Multala oli jäävi.

Lisätietoja antavat puheenjohtaja Vesa Pajula (040 5800 738, vesa.pajula@vantaa.fi) ja varapuheenjohtaja Pekka Pihola (pekka.pihola@saunalahti.fi).


Avainsanat: hevoshaan koulu; hakunila; koulu; lausunto