fiogf49gjkf0dItä-Vantaan Kokoomus ry esittää, että Ravurinpolun pysäkeille rakennetaan katos alueen käytön ja löydettävyyden helpottamiseksi, sekä helpottamaan siirtymistä alueelta Hakunilan keskukseen. "> fiogf49gjkf0dItä-Vantaan Kokoomus ry esittää, että Ravurinpolun pysäkeille rakennetaan katos alueen käytön ja löydettävyyden helpottamiseksi, sekä helpottamaan siirtymistä alueelta Hakunilan keskukseen. " />

Aloite katoksen rakentamiseksi Ravurinpolun pysäkeille

Itä-Vantaan Kokoomus ry, julkaisu 6.3.2013
fiogf49gjkf0dHakunilan alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä Håkansbölen kartano ja siihen kuuluva virkistysalue. Kartanoalueet ja Hakunilan keskustan välissä on Ravurinpolun erittäin jyrkkä ja pitkä mäki. Mäen molemmin puolin on asutusta, kaupat ovat Hakunilan keskuksen puolella.


Itä-Vantaan Kokoomus ry:lle on esitetty alueen ikääntyvien asukkaiden suunnasta palautetta, että mäki on useille senioreille liian raskas ylitettäväksi ja tämän johdosta he kiertävät mäen käyttämällä joukkoliikennettä. Joukkoliikenneyhteyksien tiheys on kuitenkin melko heikko ja pysäkeillä ei ole katoksia, joten pysäkillä odottaminen on usein märkää ja turvattoman oloista.

Kartanon alue on myös useiden joukkoliikennettä käyttävien vierailijoiden ja retkeilijöiden käytössä. Alueen pysäkki on hankala havaita.

Itä-Vantaan Kokoomus ry esittää, että Ravurinpolun pysäkeille rakennetaan katos alueen käytön ja löydettävyyden helpottamiseksi, sekä helpottamaan siirtymistä alueelta Hakunilan keskukseen.

Lisäksi Itä-Vantaan Kokoomus ry toteaa, että alueen eritysarvoa voitaisiin kustannustehokkaasti ja mielenkiintoisella tavalla kasvattaa käyttämällä kartanomiljööseen sopivaa erikoispysäkkiä, esimerkiksi puurakenteista pitsihuvilamaista katosta jossa on näkyvä ratsu-symboli katolla.

Vantaalla 5.3.2013,

Itä-Vantaan Kokoomus ry hallitus
Vesa Pajula, Mikko Ravi, Pekka Pihola, Ann-Mari Patshijew, Timo Nyyssönen, Jussi Lempiäinen, Juha Nyberg, Mervi Luomaniemi, Teija Hakulinen ja Sari Multala

Lisätietoja antavat yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pajula ja varapuheenjohtaja Pekka Pihola.Jakelu: Vantaan Tekninen lautakunta, Vantaan Puisto-osasto, Hakunilan aluetoimikunta, HSL, Vantaan Sanomat

Avainsanat: aloite; katos; julkinen liikenne; bussi