fiogf49gjkf0dHakunilan keskustan alueen kehittäminen kulkee nimellä Hakunilan keskustasuunnitelma. Se sisältä suunnitelman uudesta ostoskeskuksesta, ns. bulevardista ja uusista asuinalueista."> fiogf49gjkf0dHakunilan keskustan alueen kehittäminen kulkee nimellä Hakunilan keskustasuunnitelma. Se sisältä suunnitelman uudesta ostoskeskuksesta, ns. bulevardista ja uusista asuinalueista." />

Hakunilan keskustasuunnitelma

Vesa Pajula, julkaisu 1.3.2013
fiogf49gjkf0d

Hakunilan keskustan alueen kehittäminen kulkee nimellä Hakunilan keskustasuunnitelma. Alkuperäinen suunnitelma (suunnitelma 1) tehtiin vuosian 2002-2004 ja siinä selvitettiin Hakunilan keskustan ja Vanhan Porvoontien välisen alueen toiminnallinen kokonaisrakenne ja visuaalinen hahmo. Osat suunnitelmasta (Kodin Anttila, Asko/Sotka, Ikean laajennus) ovat jo valmistuneet, joskin suunnitelman tärkein ja suurin osuus on edelleen kesken.

Varikoiden (linja-autovarikko ja Destian vairkko) alueelle lahdenteiden väliin laajentuvan Hakunilan keskustan kauppakeskuksen kaavamuutos (001873) on ollut käsittelyssä 2006 pitkällisen valmistelun jälkeen ja sen tekniset ja ympäristölliset selvitykset ovat valmistuneet.

Hakunilan ostarin ympäristön kehittämishankkeet vaativat Vantaan kaupungin ja URBAN II yhteisöaloitteen lisäpanostusta vuosina 2005 - 06. Hakunilan keskustasuunnitelma 2 -hanke on saanut selvitettyä vaihtoehdon mm. Hakunilatalon sijoittumiselle. Tavoitteisiin on myös liittynyt Ostarin kaupallisen kilpailukyvyn varmistaminen tulevassa uudessa kilpailutilanteessa ja lähiympäristön laadun parantaminen mm. uusilla pysäköintijärjestelyillä.

Keskustaan on myös esitetty uutta asuntorakentamista tukemaan palveluiden säilymistä ja luomaan keskustamaista yhteyttä Ostarin ja Kauppakeskuksen väliselle alueelle.

Suunnitelman maamerkkinä Hakunilatalon lisäksi toimisi tornitalo, joka sisältäisi erilaisia erityisasumismuotoja.

Suunnitelmat:
Hakunilan Keskustasuunnitelma I
Hakunilan keskustasuunnitelma II
Kauppakeskus linja-auto varikon tilalle

Itä-Vantaan Kokoomus ry:n kannanotto

Itä-Vantaan Kokoomus ry pyrkii edistämään keskustasuunnitelman etenemistä. Hakunilan keskustan kehittäminen on tärkeää koko suuralueen palvelu- ja asuntorakenteen kannalta. Suunnitelma on hyvä ja sitä tulisi viedä eteenpäin mahdollisimman nopeasti.

Itä-Vantaan Kokoomus ry on pettynyt hitauteen jolla keskustasuunnitelma on edennyt. Toivomme kaupungilta lisäintoa Hakunilan alueen kehittämiseen, linja-autovarikon siirtoon ja Hakunilan keskustasuunnitelman etenemiseen.

Avainsanat: hakunila; suunnitelma; kannanotto